PEKIP

Ort/Stadtteil

PEKiP FF-Kurs geb. 28.6. - 26.7.21

 • Status: fast ausgebucht
 • Datum: Mo. 28.03.2022 - Mo. 04.07.2022
 • Uhrzeit: 09:30 - 11:00 Uhr
 • Ort: fbs, 34 PEKiP-Raum, 3. Stock (3a)
130,00 €

PEKIP F-Kurs geb. 28.5. - 28.6.22

 • Datum: Fr. 04.11.2022 - Fr. 27.01.2023
 • Uhrzeit: 10:45 - 12:15 Uhr
 • Ort: fbs, 34 PEKiP-Raum, 3. Stock (3a)
131,00 €

PEKIP F-Kurs geb. 27.4. - 27.5.22

 • Datum: Fr. 07.10.2022 - Fr. 09.12.2022
 • Uhrzeit: 09:00 - 10:30 Uhr
 • Ort: fbs, 34 PEKiP-Raum, 3. Stock (3a)
131,00 €

PEKIP F-Kurs geb. 16.2. - 31.3.22

 • Datum: Mo. 09.01.2023 - Mo. 20.03.2023
 • Uhrzeit: 09:30 - 11:00 Uhr
 • Ort: fbs, 34 PEKiP-Raum, 3. Stock (3a)
130,00 €

PEKiP F-Kurs geb. 01.09. - 01.10.21

 • Status: Anmeldung in die Warteliste
 • Datum: Do. 12.05.2022 - Do. 14.07.2022
 • Uhrzeit: 10:45 - 12:15 Uhr
 • Ort: fbs, 34 PEKiP-Raum, 3. Stock (3a)
90,00 €

PEKIP Einstiegskurs geb. 28.5. - 28.6.22

 • Status: Anmeldung in die Warteliste
 • Datum: Fr. 05.08.2022 - Fr. 21.10.2022
 • Uhrzeit: 10:45 - 12:15 Uhr
 • Ort: fbs, 34 PEKiP-Raum, 3. Stock (3a)
131,00 €

PEKIP Einstiegskurs geb. 27.4. - 27.5.22

 • Status: Anmeldung in die Warteliste
 • Datum: Fr. 08.07.2022 - Fr. 23.09.2022
 • Uhrzeit: 09:00 - 10:30 Uhr
 • Ort: fbs, 34 PEKiP-Raum, 3. Stock (3a)
131,00 €

PEKiP Einstiegskurs geb. 01.01. - 15.02.22

 • Status: Anmeldung in die Warteliste
 • Datum: Do. 23.06.2022 - Do. 01.09.2022
 • Uhrzeit: 09:00 - 10:30 Uhr
 • Ort: fbs, 34 PEKiP-Raum, 3. Stock (3a)
119,00 €

PEKIP Einstiegskurs 1.4. - 26.4.22

 • Status: Anmeldung in die Warteliste
 • Datum: Mi. 22.06.2022 - Mi. 19.10.2022
 • Uhrzeit: 09:00 - 10:30 Uhr
 • Ort: fbs, 34 PEKiP-Raum, 3. Stock (3a)
141,00 €

PEKIP Einsteigerkurs geb. 16.2. - 31.3.22

 • Status: Anmeldung in die Warteliste
 • Datum: Mo. 10.10.2022 - Mo. 12.12.2022
 • Uhrzeit: 09:30 - 11:00 Uhr
 • Ort: fbs, 34 PEKiP-Raum, 3. Stock (3a)
119,00 €